Kepala Sekolah

DRS. H. SYAMSUL BAHRI, M.Pd.I

NIP. 19660320 199003 1 006

Banner
BidikmisiSNMPTNDinas Pendidikanwikipedia IndonesiaPSMA
Login Member
Username:
Password :
Agenda
30 September 2023
M
S
S
R
K
J
S
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7

Nama                                      

: Nurhamidah, M.Pd, Kons

NIP                                        

: 197110281998022001

Tempat/Tgl Lahir                   

: Kantarok, 28 Oktober 1971

Pangkat/Golongan                 

: Pembina Tk.I , IV/b

NUPTK                                  

: 7360749652300023

NPWP                                    

: 685724148201000

Jabatan                                               

: Wakil Kurikulum

Mata Pelajaran yang Diajarkan

: Bimbingan dan Konseling

Alamat Rumah                       

: JL. BATANG KURANJI NO.09 Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo

Alamat e-mail                         

: nurhamidahsmansa@gmail.com

Alamat Kantor           

: SMA Negeri 1 Padang  Jl. Belanti Raya 11, Kec. Padang Utara  Kota   Padang   Propinsi Sumatera Barat Telp. (0751) 7055004

Kembali ke atas